TYRĖJAI

dokt.Arvydas Urbis. Klaipėdos ir Vilniaus universitetų jungtinės fizinės geografijos doktorantūros, KU Gamtos mokslų katedros fizinės geografijos
mokslų doktorantas

Erlandas Paplauskis. Vyriausiasis Pajūrio regioninio parko ekologas

prof.dr.Dalia Kiseliūnaitė. Klaipėdos universiteto Baltų kalbotyros katedros profesorė. Mokslinių interesų kryptys – dialektologija, onomastika, etnolingvistika, baltų kalbų istorija

Zita Genienė. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus istorijos skyriaus vedėja, Karklės kaimo istorinių tyrimų sudarytoja

Ilona Čėsnaitė-Stanevičė.  Klaipėdos universiteto Rekreacijos ir turizmo katedros atstovė

Vaida Petkutė-Jatkauskienė. Kraštovaizdžio architektė

Aurimas Baužys. Architektas, A.Zavišos fondo iniciatyvinės grupės narys

Gerda Antanaitytė. Architektė, Klaipėdos universiteto lektorė, A.Zavišos fondo iniciatyvinės grupės narė

Jurgita Raišutienė. Klaipėdos universiteto lektorė, A.Zavišos fondo iniciatyvinės grupės narė, projekto “Karklės atlasas“ vadovė