APIE PROJEKTĄ

„Karklės atlasas” tai dizaino per tyrimus (design through research) projektas, kurio metu vykdant daugiaaspektę analizę, nuomonės tyrimus, reflektuojant procesą tarpdisciplininio bendravimo dėka sukuriami ateities scenarijai ir pilotiniai projektai apsnūdusios Lietuvos pajūrio vietovės kultūrinei raiškai, formuojamas visuomenės estetinis pojūtis.

Kodėl Karklė?

 • Karklės gyvenvietės išskirtinumo paieškos Lietuvos pajūrio kontekste;
 • Senoji Karklė – etnokultūrinis draustinis šiandienos kontekste;
 • Naujų turistų srautų problemos ir galimybės saugomoje rekreacinėje teritorije;
 • Karklės bendruomenės iniciatyva; vietos identiteto paieškos, tarpinstitucinio bendravimo poreikis.

Projekto tikslas

Bendradarbiaujant skirtingų tikslinių sričių profesionalams, išanalizavus Karklės gyvenvietės kultūrinę raidą ir šiandieninę situaciją, parengti „Karklės atlasą“- galimybių raidos studiją, skirtą vietos potencialo išryškinimui ir patrauklumo didinimui.

Projekto uždaviniai

 • Skatinti kompleksinį darbo modelį, įtraukiant teorinio bei praktinio sektorių atstovus ir visuomenę;
 • Remiantis kultūrinių-architektūrinių, istorinių, gamtinių, socialinių tyrimų duomenimis atskleisti Karklės kaimo kultūrinio kraštovaizdžio potencialą tarpdisciplininėje erdvėje;
 • Identifikuoti vertinguosius Karklės elementus, savybes ir problemines situacijas, tendencijas;
 • Suformulavus koncepcijos rengimo užduotį sukurti Karklės kaimo viešųjų erdvių sistemos, lokalių struktūrų ir jos elementų koncepciją;
 • Nustačius vystimo prioritetus pasiūlyti galimus problemų sprendimo scenarijus;
 • Paruošti rekomendacijas viešosioms erdvėms taikomiems sprendimams;
 • Pasiūlyti pilotinius projektus konkrečios vietos potencialo, socialinio aktyvumo ir patrauklumo, turistinės traukos didinimui;
 • Didinti kultūros prieinamumą visuomenei, viešinant projekto eigą ir rezultatą -“Karklės atlasą“.

Atlaso tikslingumas

 • Karklės probleminių situacijų aktualizavimas bei savitumų išryškinimas;
 • Teritorijos lankytojų lūkesčių identifikavimas;
 • Vieningo Karklės viešųjų erdvių vizualinio identiteto formavimas;
 • Konsoliduota bendruomenės ir institucijų nuomonė;
 • Galimybė bendruomenei vykdyti kokybišką projektinę veiklą;
 • Priemonė konkursų, techninių projektų ir planavimo dokumentų užduotims formuluoti;
 • Rekomendacijos architektams ir projektuotojams;
 • Metodologinė priemonė vietos bendruomenėms, siekiančioms tvarios kokybiškos raidos.

Projektą inicijuoja Architekto Algimanto Zavišos labdaros ir paramos fondas, Karklės bendruomenė, Pajūrio regioninio parko direkcija ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Partneriai  Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto rekreacijos ir turizmo katedra,  Klaipėdos universiteto menų akademija, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, VšĮ Idėjos miestui