Karklės Atlasas

Koncepcija | lankytojų informavimo sistema

Reklama

Olandų Kepurės informacinės sistemos diegimas susideda iš trijų pagrindinių dalių:

Infosistemos tinklas

Pažinimo (edukaciniai) scenarijai. Maršrutai formuojami įtraukiant įdomius teritorijos objektus ir lankytinas vietas. Lankytojai supažindinami su gamtiniais, paveldo, kultūriniais objektais.

Judėjimo scenarijai. Maršrutai, pritaikyti skirtingam judėjimo intensyvumui. Pėstiesiems, dviratininkams, judėjimo sunkumų turintiems asmenims.

Infosistemos dizainas

Dizaino pagalba sukuriamos skirtingiems pažinimo ir judėjimo scenarijams pritaikytos nuorodos.

Takų informacinės rodyklės. Prie pagrindinių patekimų į teritoriją, šešių takų, įrengiamos kelrodės,  lankytojus informuojančios apie pagrindinius tako parametrus – ilgį, aukščių skirtumus, laiptus, šalia esančią infrastruktūrą, pagrindines jungtis, maršrutus ir artimiausius lankytinus objektus.

Kelrodės

Nuorodos.

Skirtingo dydžio, aukščio ir informacinio turinio rodyklės, pritaikytos pažintiniams maršrutams. Judėjimo rodyklės dviratininkams ir pėstiesiems nurodo atstumus, aukščių altitudes, takų dangos ypatumus iki tam tikrų objektų ar sankryžų. Pažinimo rodyklės pasakoja apie teritorijoje esančius gamtinius, istorinius, kultūrinius objektus.

Informaciniai stendų dizainą rekomenduojama pritaikyti prie skirtingo naudotojų greičio bei saugaus žiūrėjimo aukščio.

Minkštųjų priemonių diegimas.

Kišeninis atlasas – teritorijos žemėlapis su struktūrizuota atliktos studijos informacija, nesudėtingai ir koncentruotai supažindinanti lankytojus su teritorijos raida, gamtinėmis ir kultūrinėmis ypatybėmis. Kišeninis atlasas gali būti popierinis ir / ar skaitmeninis.

Reklama

Reklama