Karklės Atlasas

Tyrimas | miškai

Reklama

Teritorijos aeronuotraukų palyginime matoma, jog pagrindiniai medžių masyvai yra išlikę. Miškais apsodintas tik šiaurės rytų fragmentas ir rytuose esančios gretimybės.

Šiuo metu teritorijoje esantys miškai priklauso Kretingos miškų urėdijai. Teritorijos vakarinėje dalyje (žemesniojoje reljefo terasoje) dominuoja pušynai. Šiaurėje ir rytuose (aukštesniojoje reljefo terasoje) dominuoja lapuočiai. Pietinėje teritorijos dalyje išlikusi miško parko struktūra pasižymi vertingomis medžių rūšimis ir sodintų medžių alėjų fragmentais.

 

Reklama

Reklama