Karklės Atlasas

Tyrimas | kontekstas

Reklama

Teritorija yra tarp Baltijos jūros pakrantės vakaruose ir Girulių – Karklės (2217) kelio rytuose. Pietinėje pusėje ribojasi Klaipėdos miesto administracine riba, šiaurėje – su Karklės kaimu. Teritorija priklauso Pajūrio regioniniam parkui ir Olandų Kepurės kraštovaizdžio draustiniui.

Pajūrio regioninis parkas

Pajūrio regioninio parko teritorija apima Klaipėdos apskritį, Klaipėdos rajoną ir Palangos miesto savivaldybę. Parko ir jo apsaugos teritorijos ribos:

Olandų Kepurės kraštovaizdžio draustinis

Draustinio teritorija apima 123 ha plotą. Teritorija yra išsidėsčiusi taip: iš šiaurės pusės ją riboja Tydeko upelis, iš vakarų – Baltijos jūra, iš pietų – Klaipėdos miesto riba, iš rytų – Girulių–Karklės kelias. Didžioji draustinio teritorijos dalis yra apaugusi mišku ir tik dešimtadalis jos tenka kopoms, miško kvartalinėms ir keliukams. Be geomorfologinių vertybių – Olandų Kepurės kalno, skardžio ir Litorinos jūros kranto (šlaito), čia gausu ir gamtinių. Olando Kepurės kraštovaizdžio draustinis priskirtas Pajūrio regioninio parko konservacinei zonai.

Reklama

Reklama