Karklės Atlasas

APIE PROJEKTĄ

Reklama

„Karklės atlasas” tai dizaino per tyrimus (design through research) projektas, kurio metu vykdant daugiaaspektę analizę, nuomonės tyrimus, reflektuojant procesą tarpdisciplininio bendravimo dėka sukuriami ateities scenarijai ir pilotiniai projektai apsnūdusios Lietuvos pajūrio vietovės kultūrinei raiškai, formuojamas visuomenės estetinis pojūtis.

Kodėl Karklė?

Projekto tikslas

Bendradarbiaujant skirtingų tikslinių sričių profesionalams, išanalizavus Karklės gyvenvietės kultūrinę raidą ir šiandieninę situaciją, parengti „Karklės atlasą“- galimybių raidos studiją, skirtą vietos potencialo išryškinimui ir patrauklumo didinimui.

Projekto uždaviniai

Atlaso tikslingumas

Projektą inicijuoja Architekto Algimanto Zavišos labdaros ir paramos fondas, Karklės bendruomenė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ir Pajūrio regioninio parko direkcija

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Partneriai  Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Rekreacijos ir turizmo katedra,  Klaipėdos universiteto Menų akademija, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, VšĮ Idėjos miestui

 

Reklama

Reklama