„Karklės atlasas” ir “Olandų Kepurės darnaus naudojimo – išsaugojimo koncepcija“ tai dizaino per tyrimus (design through research) projektai, kurių metu vykdant daugiaaspektę analizę, nuomonės tyrimus, reflektuojant procesą tarpdisciplininio bendravimo dėka sukuriami ateities scenarijai ir pilotiniai projektai apsnūdusios Lietuvos pajūrio vietovės kultūrinei raiškai, formuojamas visuomenės estetinis pojūtis.